Bežné aktivity

  • Podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života
  • Sociálne návyky: včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať v kolektíve), osvojenie si základných hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa (pravidelné umývanie rúk, umývanie zúbkov…)
  • Stravovacie návyky: pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania
  • Jazyková podpora: prvé slová, slovná zásoba (rozširovaná pomocou knižiek, pesničiek, riekaniek), dohliadanie na tvorbu reči a vývoj reči…
  • Rozvoj myslenia: veku zodpovedajúce hry (priraďovanie, rozlišovanie farieb, tvarov a predmetov)
  • Podpora kreativity a motoriky: kreslenie, maľovanie, strihanie, lepenie, modelovanie
  • Podpora fyzickej aktivity: prechádzky, tancovanie a cvičenie