Kto sa o detičky stará

Naši pedagógovia a špecialisti sú ľudia s veľkým srdcom otvoreným pre detičky. Sú to ľudia, ktorí si vybrali svoje povolanie, prácu s deťmi, pretože ich táto práca napĺňa, čo je zárukou vytvorenia prirodzeného rodinného prostredia pre vývoj dieťatka.

  • Mgr. Martina Kuzmová – vedúca zariadenia
  • Mgr. Lenka Bérešová – hudobno-pohybový pedagóg externe
  • Mgr. Zuzana Petruňová – lektorka anglického jazyka externe
  • Iveta Černáková – vychovávateľka
  • Beáta Petríková – vychovávateľka