Harmonogram

Harmonogram dňa :

6:45 – 08:30 hod. Príjem detí, zdravotný filter (informácie o zdravotnom stave dieťaťa), deti sa hrajú.
08:30 – 09:00 hod. Osobná hygiena, príprava na desiatu.
09:00 – 09:30 hod. Desiata návyk na správne samostatné stolovanie.
09:30 – 11:00 hod. Výchovné zamestnanie, učenie sa formou hier, pohybové aktivity, didaktické hry, pobyt na vzduchu (podľa počasia).
11:00 – 11:15 hod. Osobná hygiena, príprava k obedu.
11:15 – 12:00 hod. Obed, návyk na správne samostatné stolovanie.
12:00 – 14:00 hod. Popoludňajší spánok.
14:00 – 14:30 hod. Osobná hygiena, príprava na olovrant.
14:30 – 15:00 hod. Olovrant.
15:00 – 17:00 hod. Voľné hry, pobyt vonku (podľa počasia), odovzdávanie detí rodičom.