Špeciálne aktivity

  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Telesná výchova
  • Mravná výchova
  • Rozumová výchova
  • Sviatky, ktoré s deťmi oslavujeme